STEM- EN KLANKVORMING


Inzingen is sinds decennia gemeengoed in de koorwereld.

Een goede zaak. Net zoals de sporter zijn warming-up doet voor de training of een wedstrijd, zo warmen zangers hun stem op alvorens aan de repetitie of het concert te beginnen.


In mijn praktijk als dirigent heb ik helaas vaak moeten constateren dat er, ondanks het inzingen, belangrijke basistechnieken ontbreken.

Meest voorkomende knelpunten zijn het onjuist plaatsen van de vocalen, dat van cruciaal belang is voor de intonatie en het gemis aan energie in de medeklinkers, die fungeren als klankgeneratoren.


Bent u niet tevreden over de koorklank of heeft u het gevoel dat het klankresultaat niet aansluit bij de potentie van het koor?


Graag wil ik u van dienst zijn door het verzorgen van een workshop.

Dat kan op een reguliere repetitie avond of een zaterdagochtend van
10.00 - 12.30. Voorwaarde is dat de dirigent hierbij aanwezig is.

Belangrijke speerpunten zijn klankvorming, vocaaltechniek en registergebruik.