COACHING


De sporter en de coach

Individuele sporters laten zich bijstaan door een coach. In tegenstelling tot een musicus, doet een sporter,

hoe goed hij ook is, geen examen.

Hij/zij is feitelijk nooit klaar. De coach begeleidt van begin tot het einde van de carrière. Zijn belangrijkste taken zijn het op peil houden en verbeteren van de techniek, trainingsprogramma's samenstellen, maar ook als begeleider tijdens wedstrijden speelt hij/zij een belangrijke rol.

 

De musicus en de coach

In veel gevallen laten zangers en instrumentalisten zich na hun studie coachen door ervaren mentoren. Vooral in de vocale sector is het gemeengoed om zo nu en dan een ervaren zangcoach te consulteren. Dirigenten maken, zo wijst de praktijk uit, slechts spaarzaam gebruik van dit "instituut", m.u.v. masterclasses die meestal tijdens de studietijd worden gevolgd.

 

De dirigent en de coach

Als dirigent kun je op de route naar het concert tegen diverse problemen aanlopen.

Om te beginnen is daar de juiste repertoirekeuze in een evenwichtig en uitdagend programma, dat in artistiek en technisch opzicht haalbaar is voor beide partijen.

Een aantal criteria waaraan een concertprogramma zou moeten voldoen zijn o.a.  geschiktheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid, met name ook voor het publiek.

Lange termijn programmering kan van nut zijn indien het koor zich in een ontwikkelingsfase bevindt.

Wat is nu haalbaar en wat zou het koor over vier jaar moeten kunnen?
Daarvoor stelt de dirigent in nauwe samenwerking met het bestuur een beleidsplan op, immers programmering hangt nauw samen met de financiële middelen van de vereniging.

Van de dirigent mag dan ook worden verwacht dat hij/zij over een grondige literatuurkennis beschikt.


Andere vragen die je als dirigent kunt stellen:

-          Voldoet het niveau van het koor aan mijn wensen?

-          Ben ik als dirigent de partituur de baas?

-          Hoe ga ik om met een programmacommissie die met specifieke wensen komt?

 

Coaching op maat

Neem contact op voor meer informatie indien coaching wenselijk is op één of meer van onderstaande items:

-          Programmering

-          Literatuur (repertoire)

-          Partituuranalyse

-          Dirigeertechnische problemen

Met betrekking tot programmering en repertoire bezoek ik desgewenst een repetitie voor een juiste beeldvorming van het niveau van dirigent en koor om van daaruit tot een juiste keuze/oplossing te komen.