DIRECTIELESSEN


Dirigeertechniek
 is meer dan het slaan van de maat, 
is meer dan louter slagtechniek.

Gestiek is de vertaler  van de klankvoorstelling van de dirigent en draagt het klankideaal over op het ensemble. 

Gestiek is de energiebron van waaruit klank wordt gegenereerd, de woordeloze retoriek van de muziek.

De lesstof wordt in onderling overleg bepaald en is afhankelijk van het niveau.
Indien er behoefte is vanuit de eigen praktijk te werken zullen de in studie zijnde werken dienen als uitgangspunt voor de lessen.  Los van bovenstaande omvat het lesaanbod de volgende onderdelen:

- DIRIGEERTECHNIEK
- DIRIGEERANALYSE
- LITERATUURKENNIS
- REPETITIETECHNIEK

 

De lessen worden gegeven met behulp van audio-visuele middelen.
Beijk HIER  een demo.

 

Meer informatie en Lestarieven